راهنمای خرید از فروشگاه

راهنما یک خرید مطمئن از فروشگاه صنیع خانی

12_ در این قسمت شیوه ارسال مرسوله را در نظر میگیرید و همچنین زمان تحویل مرسوله به پست را تعیین میکنید.
13_ پس از انجام مراحل روی دکمه "تایید نهایی و پرداخت" کلیک کنید.