جشنواره

جشنواره عید تا عید
عید قربان تا غدیر
تا 20 درصد تخفیف و فروش اقساطی


به مناسبت عید قربان و غدیر، ما تو فروشگاه صنیع خانی براتون جشنواره "عید تا عید" رو گذاشتیم.


در جشنواره "عید تا عید" شما می‌تونید تا 20 درصد تخفیف و فروش اقساطی رو داشته باشید.


فقط از عید قربان تا عید غدیر؛ از 19 تا 27 تیر.
عید شما هم مبارک